დაგვიკავშირდით!

(995 32)
92-14-58

შეკვეთის ფორმა


თარჯიმანთა ბიურო „ლიტერა“

 

ბიუროსთან თანამშრომლობენ სხვადასხვა სფეროებში სპეციალიზირებული ცოდნის მქონე მუშაკები - ლინგვისტები და ფილოლოგები, ისინი ადვილად ართმევენ თავს სხვადასხვა შინაარსიის ტექსტებს: ტექნიკურს, იურიდიულს და სხვა.. მსოფლიოს სხვადასხვა ენებზე სხვადასხვა შინაარსის ტექსტებზე მუშაობა მათ საშუალებას აძლევთ გაიმდიდრონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება. თარგმანის შესრულების შემდეგ ხდება ტექსტის შემოწმება და კორექცია. სწორედ ეს განაპირობებს შესრულებული სამუშაოს მაღალ ხარიხს. სწორედ ამიტომ თარჯიმანთა ბიუროს ნდობის მაჩვენებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხია.

 

კვალიფიციური თანამშრომლები - შესანიშნავი შედეგი

 

ზეპირი თარგმანების შესრულება ანუ იმის ცოდნა, თუ რას ამბობს თანამოსაუბრე ძალიან მნიშვნელოვანია საქმიანი შეხვედრების, ექსკურსიის და მეგობრული შეხვედრების დროს. ჩვენი ბიუროს თანამშრომლები სიამოვნებით გაგიწევენ მომსახურებას ისეთი შეხვედრების დროს, სადაც მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ზეპირი თარგმანი. ამასთან  ერთად ჩვენს ბიუროში შესაძლებელია შესრულებული თარგმანის შესწორება, კორექტირება და რედაქტირება.

 

თარჯიმანთა ბიურო „ლიტერა“   - პროფესიონალური მიდგომა

 

საერთაშორისო საუბრების მაღალ დონეზე წარმართვისთვის პირველ ყოვლისა აუცილებელია მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი თარჯიმანი. ეს სრულყოფილს ხდის კომპანიის პრესტიჟს და ხდება კომპანიის სავიზიტო ბარათი.  არჩევანის ჩვენზე შეჩერებით თქვენ შესძლებთ ხარჯებისა და დროის არსებითად შემცირებას და  მაქსიმალური შედეგის მიღებას.

 

რატომ სარგებლობს თარჯიმანთა ბიურო „ლიტერა“  კლიენტების ნდობით?

თარჯიმანთა ბიურო „ლიტერა“   თანამშრომლობს როგორც სახელმწიფო  ორგანიზაციებთან ასევე კერძო პირებთან. დამკვეთთა ნდობა დასტურდება როგორც დადებითი გამოხმაურებებით ასევე იმ ფაქტით, რომ ისინი ჩვენი ბიუროს მუდმივი კლიენტები არიან.

 

გახსოვდეთ რომ სწორი თარგმანი თქვენი წარმატებული ბიზნესის საწინდარია. თარგმნაში ყოველი  სიყტვა ზუსტი და გასაგები უნდა იყოს. ჩვენს ბიუროსთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენ დარწმუნებული უნდა იყოთ რომ თქვენი შეკვეთა შესრულდება  შეთანხმებულ დროში უმაღლეს დონეზე.


 


 

ლიტერა © 2009 | თარჯიმანთა ბიურო

Designed By: JoKeR & N1KSON