თარჯიმანთა ბიურო „ლიტერა“ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

თ ა რ გ მ ა ნ ი

 

შესაძლებელია ენათა შემდეგი კომბინაციები

სხვადასხვა ტიპის სათარგმნი მასალა

(ტექნიკური, მხატვრული, იურიდიული,  კერძო მიმოწერები, და სხვა)

 

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება

ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით

1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო

12-15 ლარი
რუსულიდან ქართულად დაპირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
ფრანგულიდან ქართულად დაპირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
გერმანულიდან  ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
იტალიურიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
ესპანურიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
სომხურიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 15-20 ლარი
აზერბაიჯანულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 15-20 ლარი
თურქულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
უკრაინულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
ბერძნულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 12-15 ლარი
ებრაულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 15-25 ლარი
არაბულიდან ქართულად და პირიქით 1 გვერდი (A-4)  1800 სიმბოლო 20-25 ლარი

 

 

მომსახურების სხვა  სახეები:

 

მომსახურება

ერთეული

ფასი

ტექსტის აკრეფა  ქართულ ენაზე 1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით  (1800 სომბოლო) 1,50 ლარი
ტექსტის აკრეფა  რუსულ ენაზე 1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით (1800 სომბოლო) 2,00 ლარი
ტექსტის აკრეფა  ინგლისურ ენაზე 1 გვერდი, 12 შრიტით და 1.5 გაშლით (1800 სომბოლო) 2,00 ლარი
აკრეფილი ტექსტის კორექტირება და ამობეჭდვა 1 გვერდი 0,50 ლარი
თარგმნილი ტექსტის შესწორება და კორექცია 1 გვერდი 3,00 - 5.00 ლარი
პრინტერით ამობეჭდვა 1–10 გვერდამდე

 

0,30 თეთრი
10 გვერდიდან ზემოთ

 

0,20 თეთრი
ლამინირება მცირე ზომის

 

1,00 ლარი
A5 ზომის

 

2,00 ლარი
A4 ზომის

 

3,00 ლარი
აკინძვა 0,6 მმ ზამბარით

 

2,00 ლარი
0,10 მმ ზამბარით

 

3,00 ლარი
0,14 მმ ზამბარით

 

4,00 ლარი
ფერად პრინტერზე ამობეჭდვა სრული დათვირთვის სურათი 1 გვ.

 

6,00 ლარი
A5 ზომის 1 გვერდი

 

4,00 ლარი
ბლანკები 1 გვერდი

 

1,00 ლარი
სკანირება 1 გვერდი

 

0,50  ლარი
ინტერნეტით სარგებლობა  

 

1 ლარი
ინტერნეტით მოპოვებული მასალის ამობეჭდვა 1 გვერდი 0,30 ლარი
მეილის გაგზავნა  

 

1,00ლარი
CD ჩაწერა  

 

3,00 ლარი
ქსეროასლების გადაღება 1 გვერდი

 

0,10 ლარი
ფაქსის გაგზავნა რუსეთი და ევროპის ქვეყნები 1 გვ.

დსთ ქვეყნები

2,00 ლარი

2,50 ლარი

 

ლიტერა © 2009 | თარჯიმანთა ბიურო

Designed By: JoKeR & N1KSON